Sub-Banner

Showroom Managers

ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ.,
ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ವಿಳಾಸಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಪದನಾಮ
1ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 11, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560011.
ದೂ: 080-26631942
ಆರ್. ಮುರಳಿಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸಹಾಯಕರು
ಕೆ.ಎಂ. ಲಲಿತಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
2ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೋಲಿಸಿ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗ,
ಸುಭಾಷ್‍ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ದೂ: 080-22342913
ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾರ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಮೀನಾಕ್ಷಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಅವಿನಾಶ್ ದತ್ತಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
3ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 77-34, 42 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾನ್‍ಷನ್,
3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560010.
ದೂ: 080-23149776
ವಿ.ರಾಮಾಂಜೀನಪ್ಪಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಪಿ. ಲವಕುಮಾರ್ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
4ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 22, ರೆಡ್‍ಕ್ರಾಸ್ ಭವನ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,
ತುಮಕೂರು-572201.
ಮೊ: 0816-2270592
ಬಿ.ಎನ್. ಜಯದೇವಯ್ಯಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
5ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 8, ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ,
ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಮೊ: 08194-226651
ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಿ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
6ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಸಿ.ಟಿ.ಐ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ,
ಮೈಸೂರು-570001.
ದೂ: 0821-2444019
ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜಿ. ಚೇತನ್ಅನುಚರರು
ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಸುಅನುಚರರು (ಸಿ.ಎಫ್.ಸಿ)
ಎಂ.ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
7ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 2, ಹಳೇ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು-575101.
ದೂ: 0824-2421334
ಸಿ. ದಯಾನಂದ್ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
8ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮಲ್ಲಂದೂರ್ ರಸ್ತೆ,
ಎ.ಟಿ.ಐ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101
ದೂ: 08262-230127
ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
9ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಗೋವಾವೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್,
ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ದೂ: 0831-2422643
ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಿ.ಜೆ. ಚೇತನ್ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
10ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 209, ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಹೊಸೂರು ಎನ್.ಹೆಚ್-4,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580029.
ದೂ: 0836-2252053
ಎ.ಎಸ್. ರುದ್ರೇಶಿಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ದ್ರೌಪದಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮೊರಬ್ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
11ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 24, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ಬುಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.
ದೂ: 0839-2271741
ಟಿ. ಸಂಜೀವಪ್ಪಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
12ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ನಂ. 2, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಜೈಲ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101
ದೂ: 08532-226547
ಬಿ.ಬಿ. ವೈಭವ್ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
13ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ.
ದೂ: 08472-220024
ಬಸನ್ನ ಗೌಡಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕಲ್ಯಾಣ ಕುಮಾರ್ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ
14ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಬಸವ ಸದನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
ದೂ: 08182-224851
ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು
15ಲಿಡ್‍ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ,
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಜಿ ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್,
ದಾವಣಗೆರೆ-577101
ದೂ: 08192-270037
ಜಯರಾಮಯ್ಯುಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಜಬ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ಅನುಚರರು
ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ