Sub-Banner

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು

ಎಸ್.ನಂ.ವಿವರಗಳುಹುದ್ದೆ
1ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

2ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್. ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
3ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಗೌಡ,
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ),
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
4ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
5ಡಾ: ಹೆಚ್. ನಟರಾಜ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
6ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್,
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಜಿ.ಪಂ.) ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
7ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆಡಳಿತ),
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
8ಡಾ: ಹೆಚ್. ನಟರಾಜ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)

ನಿಗಮದ ಷೇರುದಾರರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ
1ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,
ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ, ರಾಜಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್. ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು.
4ಶ್ರೀ ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ &ಆರ್), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಸತ್ಯಶ್ರೀ,
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ), ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು
6ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಊರ್ಮಿಳ,
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್‍ಸಿಎಸ್‍ಪಿ / ಟಿಎಸ್‍ಪಿ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು.
7ಡಾ|| ಹೆಚ್. ನಟರಾಜ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ,
ಉಪ ಕಾಯದರ್ಶಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಣ್ಣ,
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸೇವೆಗಳು),
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು.
10ಶ್ರೀ ವಿ. ರಮೇಶ್,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – 3, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.